Advokátní kancelář
JUDr. Aleše Vacka se sídlem v Pelhřimově. Nabízím Vám právní služby ve všech oborech práva.

Ilustrační obrázek - Judr. Aleš Vacek

O mně

Jsem absolventem gymnázia v Pelhřimově a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem také získal titul doktor práv (JUDr.).

Jako advokát vykonávám generální praxi, tedy poskytuji právní služby ve všech právních oborech. Věnuji se zejména občanskému, rodinnému, obchodnímu a trestnímu právu, ale i jiným odvětvím jako je například právo pracovní, správní a další.

Právní služby poskytuji klientům v osobních věcech, ale též podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) v obchodních, pracovních a jiných záležitostech. Mým cílem je osobní přístup ke každému klientovi a snaha porozumět jeho problému. Jedině tento postup může zaručit kvalitně poskytnutou právní službu. Mou prioritou je dále odpovědný přístup a poskytnutí právní služby v termínu požadovaném klientem.

Sídlo mé kanceláře je v Pelhřimově. Právní služby poskytuji nejen v Pelhřimově, ale též v širokém okolí (Humpolec, Jihlava a celá Vysočina). Problém není ani poskytnutí právní služby kdekoliv jinde v České republice.

ikonka 1

Individuální a zodpovědný přístup ke každému klientovi

ikonka 2

Snažím se vždy dokonale porozumět všem Vašim problémům

ikonka 3

Nebojte se mi zavolat, každý problém má své řešení.

ikonka 4

Na naší schůzce můžete očekávat přátelskou a uvolněnou atmosféru

Právní služby

Právní služby poskytuji v širokém spektru právních oborů. Cílem je, aby klient našel oporu ve všech věcech, ať již rodinných, obchodních, pracovních, trestních apod. Dále je uveden výčet nejčastějších právních služeb. Nemusíte se však bát mne oslovit i s jinými záležitostmi. Každý má u mě dveře otevřené a společně najdeme řešení.

Ilusrační obrázek 2

"Úkolem právníka je přesvědčit soudce, že nemá pravdu, aniž by z něj udělal idiota.“ Bonnie MacDougal, americká spisovatelka

Ikonka 1

Občanské právo

 • smlouvy (kupní, darovací, nájemní, o dílo a další …)
 • nájemní a pachtovní smlouvy
 • zastupování před soudy v občanskoprávních věcech
 • vymáhání pohledávek
 • sousedské právo
 • ochrana spotřebitele
 • a další
Více informací
Ikonka 2

Právo nemovitostí

 • smlouvy o převodu nemovitostí (kupní, darovací)
 • advokátní úschovy
 • spoluvlastnictví
 • věcná břemena
 • rozdělení bytových domů na jednotky
 • zástavní smlouvy
 • a další
Více informací
Ikonka 3

Rodinné právo

 • svěření dětí do péče a výživné
 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • další druhy výživného
 • a další
Více informací
Ikonka 4

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených
 • compliance programy pro právnické osoby
 • a další
Více informací
Ikonka 5

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • dokumenty k ukončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení atd.)
 • náhrada škody způsobené zaměstnancem nebo zaměstnavatelem
 • a další
Více informací
Ikonka 6

Obchodní právo

 • obchodní společnosti a družstva
 • živnostenské podnikání
 • zastupování v obchodních sporech
 • obchodní smlouvy
 • a další
Více informací

Další právní služby

Jako advokát vykonávám generální praxi, věnuji se tedy všem oblastem práva. Dále Vám proto pomohu například s následujícími záležitostmi:

 • zastoupení v přestupkovém řízení
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování před správními soudy
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • podání ústavních stížností
 • insolvence (přihlášky do insolvencí, incidenční spory, oddlužení)
 • zastupování oprávněných a povinných v exekučním řízení
 • neziskové oblasti (založení spolků a otázky jeho chodu)
 • ochrana osobnosti
 • a další

Jsem tu pro Vás

Nebojte se využít právních služeb, vždy se najde řešení Vašeho problému. Obecně platí (jako u všeho), že čím dříve se daný problém řeší, tím snazší je z něj cesta ven. I krátká konzultace/schůzka Vám může v budoucnu ušetřit hodně starostí i financí, pokud byste prováděli „špatné“ právní kroky na vlastní pěst. Sjednejte si se mnou úvodní konzultaci, připravím pro Vás řešení šité na míru.

Ilustrační obrázek