Pracovní právo

Připravím pro Vás na míru pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o hmotné odpovědnosti.

Jsem schopen Vám poskytnout součinnost při ukončení pracovního poměru. Pro platné ukončení pracovního poměru je často klíčové vyhovět požadavkům zákoníku práce. Nesprávně podaná výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru může vést až k tomu, že se k ní nebude přihlížet (jako kdyby neexistovala) a pracovní poměr bude trvat nadále. Společně můžeme těmto problémům předejít.

Specifická pravidla platí v pracovním právu pro náhradu škody, a to jak pro škodu způsobenou zaměstnancem, tak pro škodu způsobenou zaměstnavatelem. Poradím Vám, na co máte nárok a jak jej správně uplatnit.

Právní služby v oblasti pracovního práva

  • pracovní smlouvy
  • ukončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, dohoda)
  • dohody o provedení práce a pracovní činnosti
  • náhrada škody způsobené zaměstnavatelem
  • náhrada škody způsobené zaměstnancem
  • dohody o hmotné odpovědnosti
  • otázky pracovní doby, přesčasů a dovolených
  • a další služby

Jsem tu pro Vás

Nebojte se využít právních služeb, vždy se najde řešení Vašeho problému. Obecně platí (jako u všeho), že čím dříve se daný problém řeší, tím snazší je z něj cesta ven. I krátká konzultace/schůzka Vám může v budoucnu ušetřit hodně starostí i financí, pokud byste prováděli „špatné“ právní kroky na vlastní pěst. Sjednejte si se mnou úvodní konzultaci, připravím pro Vás řešení šité na míru.

Ilustrační obrázek