Využíváme cookies

Naše internetové stránky využívají cookies, aby byl váš online zážitek co nejlepší. Kliknutím na souhlasím nám povolíte si u Vás tyto cookies uložit. Případně můžete jednotlivé cookies povolit/zakázat kliknutím na Nastavení.

Nastavení Souhlasím

Občanské právo

S občanským právem přichází do styku každý z nás téměř každý den, aniž by si to uvědomoval. Občas je však namístě vyhledat odbornou pomoc. Pokud potřebujete sepsat smlouvu nebo jste se třeba dostali do nepříjemné situace, někdo Vám neuhradil nájemné, nesplatil půjčku, způsobil škodu či máte třeba problém se sousedem, tak pro tyto případy jsem tu pro Vás. Ve sporných věcech zastupuji klienty před soudy, ať jsou v pozici žalobců či žalovaných. Zastoupení advokátem v těchto případech často ušetří mnoho času a nervů. Včasné řešení problému s advokátem pak v konečném důsledku ušetří i Vaše peníze.

Právní služby v oblasti občanského práva

  • sepis smluv – kupních, darovacích, nájemních, o dílo a dalších
  • zastupování před soudy v občanskoprávních sporech
  • vymáhání pohledávek
  • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • otázky ochrany spotřebitele (vadné výrobky, nekvalitně provedená díla atd.)
  • nájmy bytů
  • sousedské spory
  • vymáhání škody, která Vám byla způsobena
  • zastupování v dědickém řízení
  • spory ze směnek a další služby