Obchodní právo

Poskytuji komplexní právní služby podnikatelům, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Pokud podnikáte jako právnická osoba, mohu Vám poradit se založením společnosti, konáním valných hromad, převodem obchodního podílu, v řízení před rejstříkovým soudem atd.

Pokud Vám nebyla zaplacena faktura, nebo po Vás naopak někdo požaduje uhradit za službu, kterou poskytl nekvalitně, mohu Vám poskytnout profesionální pomoc. V obchodních sporech často záleží na detailech, které mohou převážit pomyslný jazýček na vahách na jednu či druhou stranu. Jsem připraven Vás v tomto nenechat samotné a udělat maximum pro co nejlepší výsledek Vašeho obchodního sporu.

Při podnikání také často vzniká potřeba uzavírání různých druhů smluv jako jsou kupní, nájemní, zprostředkovatelské, o obchodním zastoupení, úvěrové, o tiché společnosti a mnoho dalších, které pro Vás mohu sepsat, případně o nich jednat s Vašimi obchodními partnery.

Právní služby v oblasti obchodního práva

  • poradenství obchodním společnostem a družstvům
  • zastupování v obchodních sporech
  • poradenství podnikajícím fyzickým osobám
  • sepsání směnky, vymáhání plnění ze směnky
  • sepis obchodních smluv (kupních, nájemních, zprostředkovatelských a dalších)
  • uplatnění práv z vadného plnění
  • sepis předžalobních výzev
  • a další služby

Jsem tu pro Vás

Nebojte se využít právních služeb, vždy se najde řešení Vašeho problému. Obecně platí (jako u všeho), že čím dříve se daný problém řeší, tím snazší je z něj cesta ven. I krátká konzultace/schůzka Vám může v budoucnu ušetřit hodně starostí i financí, pokud byste prováděli „špatné“ právní kroky na vlastní pěst. Sjednejte si se mnou úvodní konzultaci, připravím pro Vás řešení šité na míru.

Ilustrační obrázek