Právo nemovitostí

Právem nemovitostí se zabývám komplexně. Zajistím pro Vás veškeré služby spojené s převodem nemovitostí (prodejem, nákupem, darováním apod.). Provedu Vás celým procesem, připravím kupní či jinou smlouvu, jednám s druhou smluvní stranou a zajistím advokátní úschovu, která umožňuje oběma stranám poskytnout potřebné jistoty – kupujícím, že nepřijdou o své úspory, a prodávajícím, že jim bude zaplacena kupní cena. Jsem schopen jednat rychle ve Vámi určených termínech. Zároveň ale kladu důraz na preciznost tak, aby byly ochráněny Vaše nemovitosti a úspory.

Právní služby v oblasti práva nemovitostí

 • smlouvy o převodu nemovitostí (kupní, darovací)
 • nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory
 • advokátní úschovy včetně ověřování podpisů
 • rozdělení bytových domů na jednotky
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • zřízení či zrušení věcných břemen
 • služby pro společenství vlastníků jednotek (příprava stanov, zápisů ze shromáždění atd.)
 • sepsání zástavní smlouvy
 • vydržení
 • a další služby

Jsem tu pro Vás

Nebojte se využít právních služeb, vždy se najde řešení Vašeho problému. Obecně platí (jako u všeho), že čím dříve se daný problém řeší, tím snazší je z něj cesta ven. I krátká konzultace/schůzka Vám může v budoucnu ušetřit hodně starostí i financí, pokud byste prováděli „špatné“ právní kroky na vlastní pěst. Sjednejte si se mnou úvodní konzultaci, připravím pro Vás řešení šité na míru.

Ilustrační obrázek