Trestní právo

V trestním právu často dochází k přesahům do jiných právních odvětví. Protože vykonávám generální praxi, mohu zkušeností z jiných oborů využít ve Váš prospěch. Podcenění obhajoby v trestním řízení může mít fatální následky. Nejde přitom jen o obhajobu při hlavním líčení u soudu, ale již v předcházejícím stádiu – při podání vysvětlení, výsleších, vazebním zasedání a dalších vyšetřovacích úkonech.

Zastupuji také poškozené, kterým mohu pomoci uplatnit jejich škodu a poskytnout oporu v průběhu trestního řízení, které někdy bývá stresující.

Stále častěji také dochází k trestnímu stíhání právnických osob, které může být zapříčiněno nejen statutárními orgány, ale též chováním zaměstnanců. Jsem schopen vytvořit tzv. compliance program, který má za cíl riziko trestního stíhání eliminovat.

Právní služby v oblasti trestního práva

  • obhajoba v trestním řízení
  • účast na výslechu, podání vysvětlení či vazebním zasedání
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody
  • žádost o podmíněné propuštění
  • žádost o zahlazení odsouzení
  • žádost o upuštění od výkonu zbytku trestu (např. zákazu činnosti)
  • příprava interních pravidel pro právnické osoby (compliance programy)
  • a další služby

Jsem tu pro Vás

Nebojte se využít právních služeb, vždy se najde řešení Vašeho problému. Obecně platí (jako u všeho), že čím dříve se daný problém řeší, tím snazší je z něj cesta ven. I krátká konzultace/schůzka Vám může v budoucnu ušetřit hodně starostí i financí, pokud byste prováděli „špatné“ právní kroky na vlastní pěst. Sjednejte si se mnou úvodní konzultaci, připravím pro Vás řešení šité na míru.

Ilustrační obrázek