Rodinné právo

Rozvody manželství a tahanice o děti mnohdy provází emoce, které často situaci vyhrocují, ale neřeší. Účast advokáta v celém procesu může přinést nejen odbornou pomoc, ale též určitý nadhled, díky němuž je možné například dosáhnout rozumné dohody i tam, kde by se na první pohled zdála jako nemožná. Pokud se dohody dosáhnout nepodaří, zastoupím Vás v opatrovnickém řízení před soudem, kde vždy bojuji za to, aby Vašim dětem byl zajištěn důstojný život i po rozvodu manželství.

Na rozvod pak navazuje vypořádání společného jmění manželů, kde je často třeba řešit velmi složité otázky, u nichž se vyplatí vyhledat odbornou pomoc.

Právní služby v oblasti rodinného práva

  • zastupování v řízení o úpravě poměrů k dětem a stanovení výživného
  • vypořádání společného jmění manželů
  • zvýšení či snížení výživného
  • výživné mezi manžely
  • zastupování při rozvodu
  • výživné neprovdané matky
  • určování rodičovství
  • opatrovnictví
  • a další služby

Jsem tu pro Vás

Nebojte se využít právních služeb, vždy se najde řešení Vašeho problému. Obecně platí (jako u všeho), že čím dříve se daný problém řeší, tím snazší je z něj cesta ven. I krátká konzultace/schůzka Vám může v budoucnu ušetřit hodně starostí i financí, pokud byste prováděli „špatné“ právní kroky na vlastní pěst. Sjednejte si se mnou úvodní konzultaci, připravím pro Vás řešení šité na míru.

Ilustrační obrázek