Advokátní kancelář
JUDr. Aleše Vacka se sídlem v Pelhřimově.

Ilustrační obrázek - Judr. Aleš Vacek

O mně

Jsem absolventem gymnázia v Pelhřimově a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem také získal titul doktor práv (JUDr.).

Jako advokát se věnuji zejména právu občanskému, rodinnému, obchodnímu a trestnímu. Poskytuji také kompletní služby při převodech nemovitostí (kupní a darovací smlouvy, advokátní úschovy).

Právní služby poskytuji klientům v osobních věcech, ale též podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) v obchodních, pracovních a jiných záležitostech. Ke každému klientovi přistupuji individuálně se snahou o plné porozumění jeho problému.

Sídlo mé kanceláře je v Pelhřimově. Právní služby poskytuji nejen v Pelhřimově, ale též v širokém okolí (zejména na Vysočině a v Jihočeském kraji).

Ilusrační obrázek 2

"Úkolem právníka je přesvědčit soudce, že nemá pravdu, aniž by z něj udělal idiota.“ Bonnie MacDougal, americká spisovatelka

ikonka 1

Individuální a zodpovědný přístup ke každému klientovi

ikonka 2

Snažím se vždy dokonale porozumět všem Vašim problémům

ikonka 3

Nebojte se mi zavolat, každý problém má své řešení.

ikonka 4

Na naší schůzce můžete očekávat přátelskou a uvolněnou atmosféru

Právní služby

Právní služby poskytuji zejména v následujících oborech:
Ikonka 1

Občanské právo

 • smlouvy (kupní, darovací, nájemní, o dílo a další …)
 • nájemní a pachtovní smlouvy
 • zastupování před soudy v občanskoprávních věcech
 • vymáhání pohledávek
 • sousedské právo
 • a další
Více informací
Ikonka 2

Právo nemovitostí

 • smlouvy o převodu nemovitostí (kupní, darovací)
 • advokátní úschovy
 • spoluvlastnictví
 • věcná břemena
 • rozdělení bytových domů na jednotky
 • a další
Více informací
Ikonka 3

Rodinné právo

 • svěření dětí do péče a výživné
 • rozvody manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • další druhy výživného
 • a další
Více informací
Ikonka 4

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených
 • compliance programy pro právnické osoby
 • a další
Více informací
Ikonka 5

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • dohody o provedení práce a pracovní činnosti
 • dokumenty k ukončení pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení atd.)
 • náhrada škody způsobené zaměstnancem nebo zaměstnavatelem
 • a další
Více informací
Ikonka 6

Obchodní právo

 • obchodní společnosti a družstva
 • živnostenské podnikání
 • zastupování v obchodních sporech
 • obchodní smlouvy
 • a další
Více informací

Další právní služby

Dále Vám pomohu například s následujícími záležitostmi:

 • zastoupení v přestupkovém řízení
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování před správními soudy
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • podání ústavních stížností
 • neziskové oblasti (založení spolků a otázky jeho chodu)
 • a další

Jsem tu pro Vás

Nebojte se využít právních služeb, vždy se najde řešení Vašeho problému. Obecně platí (jako u všeho), že čím dříve se daný problém řeší, tím snazší je z něj cesta ven. I krátká konzultace/schůzka Vám může v budoucnu ušetřit hodně starostí i financí, pokud byste prováděli „špatné“ právní kroky na vlastní pěst. Sjednejte si se mnou úvodní konzultaci, připravím pro Vás řešení šité na míru.

Ilustrační obrázek